چهارشنبه, 10 آذر 1400


پاراگلایدر
دانلود ویدئو پاراگلایدر

میزان روشنایی لینک ویدئو این ویدئو را در سایت خود قرار دهید

اولودنیز ترکیه
دانلود ویدئو اولودنیز
میزان روشنایی لینک ویدئو این ویدئو را در سایت خود قرار دهید

سایت درازنو

دانلود ویدئو درازنو

میزان روشنایی لینک ویدئو این ویدئو را در سایت خود قرار دهید

پاراگلایدر

دانلود ویدئو پاراگلایدر

میزان روشنایی لینک ویدئو این ویدئو را در سایت خود قرار دهید

تپه آموزشی بوستان ولایت

دانلود ویدئو تپه آموزشی بوستان ولایت

میزان روشنایی لینک ویدئو این ویدئو را در سایت خود قرار دهید

سایت جنت آباد پرواز تندم

دانلود ویدئو پرواز تندم

میزان روشنایی لینک ویدئو این ویدئو را در سایت خود قرار دهید

No pilot only wing & harness

دانلود

میزان روشنایی لینک ویدئو این ویدئو را در سایت خود قرار دهید

Speed Flying

دانلود

میزان روشنایی لینک ویدئو این ویدئو را در سایت خود قرار دهید

 

تماس با ما

تهران پارا                Tehran Para

آدرس سایت پرواز:

تهران جنت آباد شمالی-خیابان سیمون بولیوار
سایت پروازی آسمان آبی
موبایل:  09121218923

مربی آموزش:آقای ابوالفضل خدایاری


Mr: Abolfazl Khodayary

Address: Blue Sky Site

Simon Bolivar St,North Janat Abad

Tehran-Iran Cell: (+98) 9121218923

Email: info@TehranPara.com

AbolfazlKhodayary@Gmail.com