پنجشنبه, 29 مهر 1400


تهران پارا                                                          Tehran Para

 

 

آدرس سایت پروازی شماره 1 :                                            استاد خلبان : ابوالفضل خدایاری                             Instructor  : Abolfazl Khodayari

تهران - جنت آباد شمالی                                                       Address : Blue SKY Site                                                 Email : آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

خیابان سیمین بولیوار                                                            Simon Bolivar ST , NORTH Janat Abad                        آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید

سایت پروازی آسمان آبی                                                 Tehran - IRAN                                                            Website : www.tehranpara.com

آدرس سایت پروازی شماره 2 :                                                موبایل : 8923-121-0912                                              Cell : (+98) 912-121-8923

تهران - کیلومتر 14 اتوبان تهران - کرج

وردآورد شمالی - میدان دانش

سایت پروازی شهید عسگری

 

تماس با ما

تهران پارا                Tehran Para

آدرس سایت پرواز:

تهران جنت آباد شمالی-خیابان سیمون بولیوار
سایت پروازی آسمان آبی
موبایل:  09121218923

مربی آموزش:آقای ابوالفضل خدایاری


Mr: Abolfazl Khodayary

Address: Blue Sky Site

Simon Bolivar St,North Janat Abad

Tehran-Iran Cell: (+98) 9121218923

Email: info@TehranPara.com

AbolfazlKhodayary@Gmail.com