جمعه, 29 تیر 1397


تهران پارا                                                             Tehran Para


آدرس سایت پرواز:                                                                                                                                                                          Mr: Abolfazl Khodayary

تهران جنت آباد شمالی                                                                                                                                                            Address: Blue Sky Site
خیابان سیمون بولیوار                                                                                                                                           Simon Bolivar St,North Janat Abad
سایت پروازی آسمان آبی                                                                                                                                                                         Tehran-Iran
موبایل:  09121218923                                                                                                                                                         Cell: (+98) 9121218923
مربی آموزش:آقای ابوالفضل خدایاری
Email: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید
آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسکریپت دارید
Website:www.TehranPara.com

 

تماس با ما

تهران پارا                Tehran Para

آدرس سایت پرواز:

تهران جنت آباد شمالی-خیابان سیمون بولیوار
سایت پروازی آسمان آبی
موبایل:  09121218923

مربی آموزش:آقای ابوالفضل خدایاری


Mr: Abolfazl Khodayary

Address: Blue Sky Site

Simon Bolivar St,North Janat Abad

Tehran-Iran Cell: (+98) 9121218923

Email: info@TehranPara.com

AbolfazlKhodayary@Gmail.com